CÔNG TY CỔ PHẦN ONEPAS 

Địa chỉ: Tầng L Tòa nhà N02,Số 25, Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận

Hai Bà Trưng, ​​TP Hà Nội

Điện thoại: 04 32.005.689 - 04 71.066.066
Email: contact@onepas.com

Website: www.onepas.com

 

Map location Công ty

 


Xem Map size larger than